Σωκράτους 231, Kαλλιθέα, 4ος όροφος

Τηλ.210.77.02.646 & 210.94.055.06

 

e-mail

carrot@carrot.gr